Intenzivní školení: Legislativní požadavky pro nová a provozovaná strojní zařízení 2020

Zveme Vás zve na odborné školení zaměřené na Legislativní požadavky pro nová a provozovaná strojní zařízení, které se bude pořádat ve dnech 16. - 17. 9. 2020 - Ostrava / 21. - 22. 10. 2020 - Plzeň / 25. - 26. 11. 2020 - Pardubice.

Termín a místo konání:
16. - 17. 9. 2020 - Ostrava (OV20-001574)
BEST WESTERN Hotel Vista
Kpt. Vajdy 3046/2, 700 30 Ostrava
21. - 22. 10. 2020 - Plzeň
(OV20-001575)
Purkmistr - Pivovarský dvůr Plzeň
Selská náves 21/2, 326 00 Plzeň
25. - 26. 11. 2020 - Pardubice
(OV20-001576)
PENZION & RESTAURANT STARÉ ČASY
Havlíčkova 1080, 530 03 Pardubice

Pokud sledujete informace týkající se nákazy Covid-19, víte, že současná situace není dobrá. Z tohoto důvodu Vám musíme oznámit, že jsme nuceni odložit školení v Plzni, jelikož nemůžeme garantovat splnění všech požadavků, které nám prozatímní nouzový stav a platná mimořádná opatření vlády ČR nařizují. Nevíme, zda nebudou prodloužena a i pokud by byla k 19. říjnu zrušena, tak neznáme jejich podmínky.
Jestliže nedojde k zásadním změnám v celosvětové pandemické situaci, počátkem příštího roku Vás znovu kontaktuji a přednostně Vám bude poskytnut náhradní termín.
Pokud naléhavě potřebujete „pouze informace“, napište nám e-mail, do kterého uveďte, že jste byli přihlášeni na školení v Plzni a my se Vám, v rámci našich možností, budeme snažit pomoci aspoň touto „e-mailovou“ cestou.
Děkujeme za pochopení

Školení je rozděleno do dvou dnů a je možné se přihlásit pouze na první den nebo na oba dva dny.
První den bude zaměřený na legislativní požadavky pro nová strojní zařízení uváděná na trh nebo do provozu dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (NV ČR č. 176/2008 Sb., NV SR č. 436/2008 Z. z.). Druhý den bude zaměřený na legislativní požadavky na provozovaná strojní zařízení dle NV ČR č. 378/2001 Sb. a NV SR č. 392/2006 Sb.

clanek skoleni stroje listopad 2019

Školení je určené především pro návrháře a integrátory strojů, projektanty strojních zařízení a MaR, údržbu, aplikační firmy, pracovníky zabývající se problematikou bezpečnosti práce a vyšší management.


Program dne 16. 9. 2020 | 21. 10. 2020 | 25. 11. 2020

Legislativní požadavky pro nová strojní zařízení uváděná na trh nebo do provozu dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (NV ČR č. 176/2008 Sb., NV SR č. 436/2008 Z. z.)

8:00 – 8:30 Prezentace účastníků

8:30 – 9:30

 • Úvod do legislativních požadavků evropských směrnic, které se vztahují na stanovené výrobky.
 • Všeobecný přehled o požadavcích na stanovené výrobky, o posouzení shody a harmonizovaných normách (Zákony ČR č. 22/1997 Sb. a 90/2016 Sb.; Zákon SR č. 264/1999 Z.z.).

9:45 – 11:45

 • Směrnice 2006/42/ES – definice, rozsah a způsob použití.
 • Technická dokumentace a ES prohlášení o shodě (prohlášení o zabudování).
 • Zkoušení a ověřování strojního zařízení před uvedením na trh nebo do provozu.
 • Technická dokumentace – obsah a požadavky, ověřování shody, vystavení ES prohlášení o shodě a označení strojního zařízení evropským symbolem CE, uvedení zařízení na trh nebo do provozu.

11:45 – 12:15 Oběd

12:15 – 14:00

 • Posouzení rizik – obsah a požadavky, postupy při navrhování ochranných opatření – třístupňová metoda dle EN ISO 12 100. Navrhování vhodných ochranných opatření k zajištění bezpečnosti dle platných harmonizovaných norem nebo norem typu C, základní a osvědčené principy při navrhování bezpečnostních obvodů.

14:15 – 17:00

 • Základní požadavky a uplatnění harmonizovaných norem EN ISO 12100, ISO TR 14121-2; EN ISO 13849-1, EN ISO 14119, EN ISO 14120, EN ISO 13857, atd.

Přednáší: Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o., Technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení, TÜV Functional Safety Technician 094/14


Program dne 17. 9. 2020 | 22. 10. 2020 | 26. 11. 2020

Legislativní požadavky na provozovaná strojní zařízení dle NV ČR č. 378/2001 Sb. a NV SR č. 392/2006 Sb.

8:30 – 9:30

 • Úvod do legislativních požadavků zrušené evropské Směrnice 89/655/EHS, která je zavedena v legislativě České republiky jako NV ČR č. 378/2001 Sb., v legislativě Slovenské republiky jako NV SR č. 392/2006 Sb. a stávající platné Směrnice 2009/104/ES.
 • Názvosloví a minimální požadavky na provozované strojní zařízení.

9:45 – 11:45

 • Posuzování bezpečnosti provozovaných strojních zařízení, vypracování protokolu.
 • Definování, kdy a za jakých podmínek se při opravách, úpravách, doplnění bezpečnosti nebo modernizacích z provozovaného zařízení stává zařízení „nové“, na které se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES pro nová strojní zařízení, a kdy zůstává provozované zařízení provozovaným zařízením (podstatná a nepodstatná změna).

11:45 – 12:15 Oběd

12:15 – 14:00

 • Postup při odstraňování nedostatků, které byly zjištěny při posouzení bezpečnosti – uvedení zařízení do souladu s minimálními požadavky.
 • Postupy v návaznosti na stávající harmonizované normy – návaznost na 1 den školení.

14:15 – 17:00

 • Rozhraní mezi pevnou instalací a strojním zařízením – tj. mezi IEC 60 364 a IEC 60 204, požadavky na hlavní vypínače, odpojování, systémy zabezpečující bezpečnou práci na zařízení – LOTO nebo systémy chyceného klíče. Požadavky na ochranná opatření a zařízení, pospojování a řídicí obvody a funkce, problematika nouzového zastavení nebo vypnutí (ochranné obvody a vodiče, problematika unikajících proudů ochranným vodičem, použití obvodů PELV u strojního zařízení, nouzové funkce).
 • Celkové provedení elektrického zařízení stroje (instalace elektrických obvodů
  na strojním zařízení, značení svorek, kabelů a vodičů v souladu s dokumentací, označování a identifikace zařízení, základní dokumentace předaná odběrateli).
 • Ověřování dle kapitoly 18 (Kontrola nebo revize – kdo, proč a jakým způsobem, požadované zkoušky, souvislosti s řadou norem ČSN / STN 33 2000).

Přednáší: Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o., Technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení, TÜV Functional Safety Technician 094/14


Organizační pokyny

Termín a místo konání:

 • 16. - 17. 9. 2020 - Ostrava (OV20-001574)
  BEST WESTERN Hotel Vista, Kpt. Vajdy 3046/2, 700 30 Ostrava
 • 21. - 22. 10. 2020 - Plzeň (OV20-001575)
  Purkmistr - Pivovarský dvůr Plzeň, Selská náves 21/2, 326 00 Plzeň
 • 25. - 26. 11. 2020 - Pardubice (OV20-001576)
  PENZION & RESTAURANT STARÉ ČASY, Havlíčkova 1080, 530 03 Pardubice

Účastnický poplatek na jednu osobu:

 • Účast jen první den: 3.400,-Kč vč. DPH
 • Účast oba dva dny: 6.550,- Kč vč. DPH

Vložné obsahuje náklady na organizaci semináře, oběd s nápojem, 2x coffeebreak a materiály v tištěné i elektronické podobě. Ubytování si zařizuje každý účastník sám. V případě speciálních požadavků na stravu to uveďte do poznámky.

Přihlášení na školení: Termín pro zaslání přihlášek je do 9. 9. 2020 | 14. 10. 2020 | 18. 11. 2020.
Po tomto termínu je možné přihlášení pouze po telefonní domluvě účasti u organizátora školení.
Přihlásit se můžete vyplněním on-line formuláře, který naleznete na tomto odkazu „Přihlásit on-line“ nebo na kontaktech u organizátora školení.
Přihlásit se můžete pouze na první den nebo na oba dva dny školení.
O úspěšném přihlášení budete informováni e-mailem.
Před objednaným termínem školení Vám bude vystavena zálohová faktura se splatností 14 dnů spolu s žádostí o udělení „Souhlasu s el. fakturací“. Daňový doklad Vám zašleme po obdržení na e-mail uvedený v potvrzení. Hotovostní platba není možná.
Zaregistrovaná přihláška je závazná. Datum pro úhradu je nejpozději týden před konáním školení. Při neúčasti závazně přihlášené osoby se vložné nevrací, je však možné vyslat náhradníka nebo budou materiály zaslány poštou.
Bude Vám také zasláno „Čestného prohlášení“, které je nutné z důvodu výskytu a šíření onemocnění COVID-19 potvrdit.

Kapacita odborného školení: Maximální počet účastníků je omezen na 30 osob. Se svým přihlášením proto neváhejte.

Zakončení školení: Certifikátem o absolvování.

Organizátor školení:

SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
Hybešova 38 | 602 00 Brno | Czech Republic
IČO: 41601564 | DIČ: CZ41601564
Tel. +420 538 707 111 | Fax +420 538 707 110
www.systemotronic.cz | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Naším cílem je spokojený zákazník, který se k nám vrací.