Technické a legislativní poradenství

Nabízíme zpracování dokumentů spojené s výrobou a provozem strojního zařízení včetně posouzení rizik strojních zařízení. Zkoušky a ověření souladu strojních zařízení s platnými legislativními požadavky, školení.

Dále nabízíme:

 • zpracování kompletních návrhů ochranných opatření k zajištění bezpečnosti strojních zařízení
 • návrhy a ověřování bezpečnostních obvodů strojního zařízení v souladu s EN ISO 13 849 (vypracování protokolů pomocí verifikačních programů)
 • zkoušky a ověřování dle EN 60204-1 (článek 18), kontroly, měření, revize
 • ověření souladu strojního zařízení s platnými legislativními požadavky:
  a) dle NV ČR č. 378/2001 Sb. (NV SR č. 392/2006 Z.z.) pro provozovaná strojní zařízení – prováděcí právní předpis ke směrnici 2009/104/ES stanovující minimální požadavky
  b) dle NV ČR č. 176/2008 Sb. (NV SR č. 436/2008 Z.z.) pro nová strojní zařízení – prováděcí právní předpis ke směrnici 2006/42/ES stanovující základní požadavky
 • školení technických požadavků na strojní zařízení

Posouzení rizik u nového strojního zařízení zahrnuje:

 • seznámení s projektem strojního zařízení ve Vaší konstrukci nebo přímo při výrobě
 • definování možných nebezpečí, jejich zdrojů a možných následků v různých provozních režimech strojního zařízení ve všech fázích životnosti (dle EN IS012100: 2011 nebo dle norem typu C)
 • konzultaci možných řešení k zajištění bezpečnosti strojního zařízení společně s Vašimi pracovníky v konstrukci

Následné kroky:

 • vypracování detailní analýzy rizik strojního zařízení
 • definování potřebných opatření k zajištění bezpečnosti na základě platných předpisů a norem
 • realizace doporučených opatření k zajištění bezpečnosti strojního zařízení

Posouzení rizik u provozovaného strojního zařízení zahrnuje:

 • prohlídku strojního zařízení ve Vašem závodě
 • vyhodnocení souladu strojního zařízení s minimálními požadavky na provozovaná strojní zařízení
 • prezentaci zjištěných nedostatků
 • konzultaci možných řešení k zajištění bezpečnosti strojního zařízení společně s Vašimi pracovníky ve výrobě a údržbě

Následné kroky:

 • definování potřebných opatření k zajištění bezpečnosti na základě platných předpisů a norem
 • realizace doporučených opatření k zajištění bezpečnosti strojního zařízení

Výsledkem tohoto procesu bude zpráva o stavu Vašich strojů, která Vám umožní naplánovat investice tak, aby Vaše stroje byly vždy bezpečné.
I v dalších krocích jsme na Vaší straně a vyřešíme proces odstranění závad za Vás. Od chybějící tabulky až po chybějící kryty, ploty, ovladače nouzového zastavení, snímače zajišťující bezpečnost, ...atd.

Naší prioritou je, aby Vaše NOVÉ nebo PROVOZOVANÉ strojní zařízení odpovídalo všem relevantním požadavkům evropských Směrnic a harmonizovaných norem, které se na něj vztahují. Posouzení rizik strojních zařízení je prvním stupněm v celám procesu vývoje a konstrukce strojního zařízení, která vyhovuje všem současným předpisům a harmonizovaným normám.